//20000 விதை பந்து வீசும் விழா

இந்த வாரம் இன்னும் பெரியதாய்..
முடிந்த வரை பகிருங்கள். பசுமையான சென்னையை உருவாக்குவோம் நண்பர்களே.
whatsapp: https://chat.whatsapp.com/GQcKyN4SD2hLw5lxmKnsqt

இடம்: போரூர்

நாள்: 11.06.2017 ஞாயிறு

நேரம்: காலை  10 மணி

For more info: https://www.facebook.com/TNYParty/

Spread the love
2017-06-06T13:45:05+00:00

Contact Info

#23, Sakthi Nagar, Porur, Chennai. TamilNadu - 600116

Phone: 96000 44518

Web: TNYP

Recent Posts